Không rác thải

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hoá, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam tăng đều đặn với tốc độ hàng năm khoảng 10% (Trương, N.T., & Halonen, I., 2018). Trong năm 2019, lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra trên toàn quốc là khoảng 64.658 tấn/ ngày, tăng 46% so với 44.000 tấn/ ngày của năm 2010 (BTNMT, 2019). Tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% lượng rác thải thu gom tại Việt Nam được tái chế hoặc tái sử dụng (NPAP, 2020). Số còn lại bị chôn trong bãi rác, bãi chôn lấp, thải ra nguồn nước hoặc đốt ngoài trời.

Để giải quyết những vấn đề liên quan đến chất thải, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, với mục tiêu giảm thiểu chất thải rắn, tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải. GreenHub tận dụng cơ hội này, trở thành người tiên phong thúc đẩy áp dụng thực hành Không rác thải tại Việt Nam thông qua đánh giá công tác quản lý chất thải, thiết kế và thực hiện mô hình Không rác thải (các mô hình thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt, rác thải hữu cơ,…) trong cộng đồng, doanh nghiệp, đơn vị giáo dục và du lịch. GreenHub tiếp tục mở rộng mạng lưới Không rác thải, phát triển đội ngũ chuyên viên, hệ thống cơ sở dữ liệu về Không rác thải, thúc đẩy hoạt động vận động chính sách của tổ chức.

11 Tháng Ba, 2024

Bản tin quý 4/2023 Dự án Damen

Link Bản tin quý 4/2023: https://greenhub.org.vn/…/Ban-tin-quy-4-2023-du-an… GreenHub xin gửi đến mọi người thông tin về hoạt động và những bước tiến mới nhất của dự án […]
11 Tháng Ba, 2024

Tập huấn: Nhựa và Sức khoẻ – Hướng dẫn phân loại rác tại nguồn

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) đã phối hợp với UBND xã Lâm Động và Công ty TNHH Damen Sông Cấm, tổ chức buổi […]
23 Tháng Một, 2024

Hội thảo chia sẻ kết quả và kế hoạch thực hiện năm 2024 dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải tại xã Lâm Động”

Ngày 20/12/2023, Hội thảo Chia sẻ Kết quả Khảo sát và Kế hoạch thực hiện năm 2024 Dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần […]
13 Tháng Mười Một, 2023

Khảo sát đầu vào dự án tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Từ ngày 30/10 đến 5/11/2023 vừa qua, GreenHub đã tổ chức Hoạt động Khảo sát đầu vào dự án “Thí điểm mô hình Kinh tế Tuần […]
17 Tháng Mười, 2023

Khởi động Dự án Thí điểm Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong Quản lý rác thải tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng

Ngày 23 tháng 09 năm 2023, Công ty TNHH đóng tàu Damen Sông Cấm (DSCS) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) […]
19 Tháng Bảy, 2023

Hành động giảm thiểu rác thải nhựa – Chung tay xây dựng một Phú Yên xanh sạch đẹp

– Mục tiêu trong kế hoạch số 78/KH-UBND Triển khai chương trình hành động 08/CTr của tỉnh Phú Yên hướng tới là một điểm đến Xanh […]
19 Tháng Bảy, 2023

Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) – Vị trí của nhóm thu gom phi chính thức – Cơ hội của Phú Yên

Các chị em thu gom phi chính thức tại tỉnh Phú Yên đã có cơ hội lắng nghe sự chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ […]
30 Tháng Sáu, 2023

Học hỏi từ Mô hình thực tế – từ Thành phố Hội An đến Thành phố Tuy Hoà

Hoạt động khảo sát KAP tại Hội An thuộc gói công việc “Giảm thiểu rác thải nhựa thông qua thực hành Không rác” được tài trợ […]