Chúng tôi là ai?

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) là một Tổ chức Khoa học Công nghệ thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA); Số ĐK: A-1555 cấp lần 3 vào ngày 29/09/2023 bởi Bộ Khoa học & Công nghệ. GreenHub được chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 3 năm 2016 bởi nhóm sáng lập viên cùng chí hướng và nhiều kinh nghiệm trong xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực và kết nối nguồn lực.

Giá trị cốt lõi

TÔN

GreenHub tôn trọng quy luật tự nhiên, cân bằng sinh thái, đa dạng cá nhân, văn hóa để xây dựng môi trường xanh, thân thiện và chia sẻ.

CHÍNH

GreenHub cam kết hành xử dựa trên sự công bằng, chính trực, minh bạch phù hợp với cộng đồng và môi trường.

CHẤT

GreenHub có chất mộc mạc, tận tâm, cống hiến hết mình để đạt được chất lượng cao nhất trong công việc. Mỗi GreenHuber được tạo điều kiện để phát huy “chất” của riêng mình.

CHUYÊN

GreenHub hành động dựa trên chuyên môn sâu, đề cao tính chuyên nghiệp, xây dựng quy trình và cải thiện liên tục để tạo ra những thực hành tác động tốt tới môi trường và xã hội.

Lĩnh vực hoạt động

Ô nhiễm nhựa
và rác thải biển

Sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, quá trình đô thị hoá và thay đổi lối sống ở Việt Nam đã dẫn tới khủng hoảng ô nhiễm nhựa toàn quốc....

Không rác thải

Cùng với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ và quá trình đô thị hoá, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam tăng đều đặn với tốc độ hàng năm khoảng 10%...

Kinh doanh bao trùm
& Nông nghiệp bền vững

Ngành nông nghiệp Việt Nam đóng góp nhiều mặt cho nền kinh tế quốc dân, không chỉ cung cấp thực phẩm mà còn cung cấp việc làm...

Bảo tồn thiên nhiên

Việt Nam có hệ sinh thái phong phú, các khu vực đa dạng sinh học trọng điểm và các “Điểm nóng sinh học” đã được thế giới công nhận...