Hội thảo chia sẻ kết quả và kế hoạch thực hiện năm 2024 dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải tại xã Lâm Động”

Ngày 20/12/2023, Hội thảo Chia sẻ Kết quả Khảo sát và Kế hoạch thực hiện năm 2024 Dự án “Thí điểm Mô hình Kinh tế Tuần hoàn trong Quản lý Rác thải tại xã Lâm Động” đã diễn ra tại xã Lâm Động, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng. Buổi hội thảo đã thu hút sự tham gia tích cực của đại biểu đến từ chính quyền, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương, và các tổ chức đối tác liên quan.

Buổi hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu đến từ các cấp chính quyền, cộng đồng địa phương và một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Sự tham gia tích cực của các bên liên quan đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo nền móng cho quá trình thực hiện dự án.

TS. Trần Hoài Lê – chuyên gia chất thải rắn thay mặt đội ngũ nghiên cứu trình bày kết quả Khảo sát đầu dự án được tiến hành trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua. Khảo sát đã phản ánh thực trạng quản lý rác thải tại xã Lâm Động và các vấn đề tồn tại. Các đại biểu tham gia đánh giá cao kết quả khảo sát và có nhiều đóng góp quan trọng cho các đề xuất kế hoạch thực hiện trong năm 2024.h giá cao kết quả khảo sát và có nhiều đóng góp quan trọng cho các đề xuất kế hoạch thực hiện trong năm 2024.

Trong buổi hội thảo, công ty TNHH DAMEN Sông Cấm đã trao tặng bộ dụng cụ bảo hộ lao động cho 5 người thu gom rác của xã. Hoạt động này không chỉ là sự động viên mà còn là cam kết của DAMEN đối với sự an toàn và chất lượng cuộc sống của những người đang làm việc trực tiếp trong hệ thống quản lý rác thải tại xã Lâm Động.

Buổi hội thảo kết thúc với sự chung tay của UBND xã Lâm Động, cộng đồng địa phương và các đối tác liên quan nhằm thực hiện thành công kế hoạch dự án năm 2024, cải thiện hệ thống quản lý rác thải và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại xã Lâm Động.