Sáng kiến tác động tập thể: Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam


Dự án:
Sáng kiến tác động tập thể: Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam
Phạm vi tác động:
Chính sách EPR cấp quốc gia
Mô hình thí điểm:
Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian:
2022 - 2025
Nhà tài trợ:
USAID thông qua tổ chức Winrock International
Đơn vị thực hiện:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
Đối tác đồng triển khai:
Công ty TNHH Tư vấn E-policy
Sáng kiến "Doanh nghiệp, cộng đồng và người tiêu dùng tiên phong có trách nhiệm giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam" do GreenHub phối hợp với E-policy thực hiện nhằm hỗ trợ tăng cường tính thực thi của hệ thống về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất cho chất thải bao bì nhựa thông qua cơ chế đối thoại đa bên của Tổ công tác Quốc gia và các mô hình thí điểm hướng tới sự thành công về kinh tế, xã hội và môi trường
Hoạt động can thiệp
- Tăng cường hiệu quả và thúc đẩy thực thi cơ chế EPR thông qua Tổ công tác EPR Quốc gia
- Đồng thiết kế và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật thực hiện mô hình phân loại, thu gom và thúc đẩy chuỗi tái chế bao bì nhựa thông qua cách tiếp cận tác động tập thể
- Áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin
21 Tháng Mười Hai, 2023

Phiên đối thoại Kinh tế tuần hoàn với Nhựa: Từ Mô hình đến Giải pháp

Ngày 7 tháng 12 vừa qua, GreenHub đã tổ chức thành công phiên đối thoại “Kinh tế tuần hoàn với Nhựa: Từ Mô hình đến Giải […]
21 Tháng Mười Một, 2022

Ra mắt sáng kiến tác động tập thể P3CR

Ngày 15/11 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp cùng Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ […]