Vì sông Mê Kông không rác – DOW

Dự án:
Vì sông Mê Kông không rác - Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ
Địa bàn dự án:
Chợ nổi Cái Răng và Khu du lịch Cồn Sơn, Thành phố Cần Thơ
Thời gian:
15 tháng (11/2021 - 02/2023)
Nhà tài trợ:
Công ty TNHH DOW Chemical Việt Nam (Tên viết tắt: DOW)
Đơn vị thực hiện:
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Cần Thơ
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - GreenHub (Điều phối)
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (RECERD)


Thông qua việc quản lý rác thải từ các nguồn đổ vào sông Mê Kông trên địa phận của Cần Thơ, dự án này sẽ thúc đẩy Mô hình thí điểm Kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, giảm thiểu rác từ sông ra biển và tạo sự thay đổi hành vi trong quản lý rác thải đối với các cộng đồng địa phương sống trên sông. Trong khuôn khổ dự án này, chúng tôi tập trung vào biến rác thải trở thành nguồn tài nguyên, thúc đẩy thu gom, phân loại, tái sử dụng và tái chế rác thải. Những hoạt động này sẽ tối đa hóa thời gian sử dụng sản phẩm, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

21 Tháng Mười Một, 2022

Vì sông Mê Kông không rác – Khảo sát chuỗi tái chế nhựa tại Cần Thơ

Nằm trong dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ”, […]
13 Tháng Mười Một, 2022

Lãnh đạo quận Bình Thủy ủng hộ hết mình cho Cồn Sơn không rác

Vào đầu tháng 10 vừa qua, GreenHub đã có buổi làm việc trực tiếp với UBND quận Bình Thủy. Nằm trong khuôn khổ dự án “Vì […]
24 Tháng Mười, 2022

Đề xuất thí điểm tập kết và phân loại rác trên chợ nổi Cái Răng

Đầu tháng 10 năm 2022, đại diện từ GreenHub đã có buổi làm việc trực tiếp cùng lãnh đạo UBND phường Lê Bình, chuyên viên phòng […]
12 Tháng Mười, 2022

Dòng sông được xem như là thùng rác khổng lồ ai cũng có thể ném rác xuống!

Câu nói trên được chia sẻ trong “HỘI THẢO THAM VẤN GIẢI PHÁP VÌ SÔNG MÊKÔNG KHÔNG RÁC” và đầu tháng 9 vừa qua, do Trung […]
6 Tháng Tám, 2022

Hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát và kiểm toán rác tại Cần Thơ

Ngày 28/07 vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, GreenHub đã phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Phát triển Nông thôn (Recerd) […]
20 Tháng Năm, 2022

Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mekong không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn tại các chợ nổi ở Cần Thơ”

Ngày 18 tháng 05 vừa qua, Lễ khởi động Dự án “Vì sông Mê Kông không rác – Thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn […]