Không rác thải

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và tác động của quá trình đô thị hoá, lượng chất thải rắn phát sinh của Việt Nam tăng đều đặn với tốc độ hàng năm khoảng 10% (Trương, N.T., & Halonen, I., 2018). Trong năm 2019, lượng chất thải rắn sinh hoạt thải ra trên toàn quốc là khoảng 64.658 tấn/ ngày, tăng 46% so với 44.000 tấn/ ngày của năm 2010 (BTNMT, 2019). Tuy nhiên, chỉ có khoảng 15% lượng rác thải thu gom tại Việt Nam được tái chế hoặc tái sử dụng (NPAP, 2020). Số còn lại bị chôn trong bãi rác, bãi chôn lấp, thải ra nguồn nước hoặc đốt ngoài trời.

Để giải quyết những vấn đề liên quan đến chất thải, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, với mục tiêu giảm thiểu chất thải rắn, tăng cường năng lực quản lý tổng hợp chất thải rắn, tiến hành đồng thời các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý chất thải. GreenHub tận dụng cơ hội này, trở thành người tiên phong thúc đẩy áp dụng thực hành Không rác thải tại Việt Nam thông qua đánh giá công tác quản lý chất thải, thiết kế và thực hiện mô hình Không rác thải (các mô hình thu gom, phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải sinh hoạt, rác thải hữu cơ,…) trong cộng đồng, doanh nghiệp, đơn vị giáo dục và du lịch. GreenHub tiếp tục mở rộng mạng lưới Không rác thải, phát triển đội ngũ chuyên viên, hệ thống cơ sở dữ liệu về Không rác thải, thúc đẩy hoạt động vận động chính sách của tổ chức.

4 Tháng Tư, 2022

Kết quả Hội trại Trải nghiệm: Trường học Không rác và Hơn thế nữa

Ngày 25/3/2022, hội trại trải nghiệm “Trường học không rác và hơn thế nữa 2022” đã diễn ra vô cùng thành công tại trường TH, THCS […]
25 Tháng Ba, 2022

Hội trại Trải nghiệm: Trường học Không rác và Hơn thế nữa

Trong buổi sáng ngày 25/03/2022, Hội trại Trải nghiệm: “Trường Học Không Rác và hơn thế nữa” của ZHub được tổ chức tại Trường TH, THCS […]
7 Tháng Ba, 2022

Kế hoạch chính thức về người thu gom rác không chính thức

Được sự ủng hộ và tiếp nhận triển khai dự án “Phụ nữ Giảm rác nhựa” của UBND tỉnh Phú Yên. Trung tâm Hỗ trợ Phát […]
4 Tháng Ba, 2022

Dự án Phụ nữ giảm rác nhựa

Thời hạn: 1 năm (1/10/2021 – 1/10/2022) Nhà tài trợ: The Incubation Network (TIN) Tổ chức Điều phối: Second Muse Đối tác triển khai tại địa […]
16 Tháng Một, 2022

Cuộc thi “Nhà mình có rác gì”: Giáo viên đã kiểm đếm được rác gì đây ta?

“Rác ơi nán lại nhà Mình để kiểm toán chứ mình chưa quăng” Trong tuần vừa qua GreenHub, ZHub đã kết hợp với Trường TH, THCS […]
20 Tháng Mười Hai, 2021

Trải nghiệm khó quên cùng “Lễ hội trường học không rác”

Lễ hội Trường học Không rác năm đầu tiên- 2021, đã diễn ra vào ngày 19/12/2021và được đón nhận sự ủng hộ tham gia của các […]
19 Tháng Mười Hai, 2021

Dấu ấn Hội nghị thường niên Liên Minh Không rác Việt Nam 2021 – 4 năm hành trình kết nối không rác

Hôi nghị Thường niên Liên minh Không rác Việt Nam 2021 vinh dự chào đón sự tham gia của các đại biểu với 2 hình thức […]
8 Tháng Mười Hai, 2021

Hội nghị Thường niên Liên minh Không rác Việt Nam 2021 – Lễ hội Trường học Không rác

Đứng trước thực trạng ô nhiễm do rác thải đang diễn ra ở nhiều nơi, trải trên nhiều phạm vi lớn nhỏ khác nhau, tiếp cận […]