Tập huấn về Nhựa và Sức khoẻ cho giáo viên trường Tiểu học Tràng An

Ngày 03/08 vừa qua, GreenHub đã có buổi tập huấn về Nhựa và Sức khoẻ cho toàn bộ giáo viên của trường Tiểu học Tràng An. Thông qua những hoạt động và thử thách thú vị, các thầy cô trong trường đã hiểu thêm về hiểm họa từ nhựa, cách phân biệt và sử dụng các loại nhựa.

Đặc biệt, để giúp việc truyền tải kiến thức đến các em học sinh hiệu quả hơn, GreenHub đã đồng hành cùng các thầy cô đã trong thử thách xây dựng chương trình giảng dạy về giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa trong trường học, bao gồm & cách thức truyền đạt, lồng ghép sáng tạo, hiệu quả các kiến thức vào trong bài giảng trên lớp.

Cuối buổi tập huấn, với sự nhiệt tình, hào hứng, các thầy cô tại trường Tiểu học Tràng An đã cùng nhau xây dựng các cam kết để giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa trong gia đình và trường học với hy vọng trở thành những tấm gương truyền cảm hứng cho các em học sinh, cùng nhau xây dựng những thói quen tiêu dùng có trách nhiệm hơn với môi trường.


Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường” thực hiện bởi GreenHub cùng 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS).