“Phân loại rác – Vác quà xanh” tại trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm”

Ngày 07/4 vừa qua, trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh GreenHub đã phối hợp thực hiện thành công Ngày hội Trại trải nghiệm với sự tham gia của gần 1000 học sinh, giáo viên tại trường.

Phân loại rác thải là một hoạt động được các bạn học sinh tại Trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm thực hiện mỗi ngày. Hoạt động này càng trở nên đặc biệt hơn khi học sinh các lớp được tham gia vào 4 trại mang tên 4 nguyên tố của thiên nhiên: “Đất”, “Nước”, “Khí”, “Rừng”- tương ứng với bốn lĩnh vực đang bị ô nhiễm trầm trọng hiện nay. Tại mỗi trại, các bạn cần thực hiện thử thách nhảy bao bố, phân loại rác và ghi nhớ thông điệp về việc bảo vệ môi trường. Hoạt động này đòi hỏi tinh thần đoàn kết giữa trong một nhóm, sự nhanh nhẹn và trí nhớ tốt để vừa ghi nhớ thông điệp, vừa phân loại rác một cách chính xác và nhảy bao bố với tốc độ nhanh nhất có thể.

Qua hoạt động này, các bạn học sinh được củng cố kiến thức về phân loại rác thải, hiểu sâu hơn ý nghĩa của việc phân loại rác đến môi trường.

Rất nhiều phần quà đã được trao tặng cùng những thông điệp bảo vệ môi trường được truyền đi. ZHub hi vọng, chương trình Ngày hội Trại trải nghiệm không chỉ là một buổi ngoại khóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường mà còn là cơ hội truyền đi thông điệp về một lối sống không rác thải.

Một lần nữa, ZHub chân thành cảm ơn sự hỗ trợ từ phía Ban Giám hiệu nhà trường và sự tham gia nhiệt tình của các bạn học sinh trường TH, THCS & THPT Thực Nghiệm Khoa học Giáo dục.

#Zerowaste#GreenLife#GreenHub#waste_management#environment#ZHub#ZHubThucNghiem