Chặng đường 2 năm “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”

Với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác của người tiêu dùng, doanh nghiệp tái chế và chính quyền địa phương để thí điểm cách tiếp cận mới và sáng tạo của mô hình kinh tế tuần hoàn, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi để hỗ trợ các chính sách phù hợp cấp quốc gia, chặng đường 2 năm của dự án “Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ” đã đạt được những thành tựu đáng chú ý trong việc thiết lập kết nối trong chuỗi giá trị tái chế tại địa phương.

  • 152 tấn rác thải có thể tái chế đã được thu gom, phân loại và đem đi tái chế;
  • Kết nối thành công 2 vựa lớn nhất của Cần Giờ tới Nhà máy tái chế đạt chuẩn
  • Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư 7 xã, thị trấn, học sinh và giáo viên của 38 trường học cũng như viên chức, người lao động, hộ dân trong Khu dự trữ sinh quyển Rừng ngập mặn Cần Giờ tham gia thu gom, phân loại rác tại nguồn.

Khép lại hành trình đồng hành cùng dự án, chúng ta đã chứng kiến sự kết nối và chung tay của tất cả các bên liên quan cùng người dân Cần Giờ tạo nên thành công nền tảng cho dự án. Các kiến thức, phương pháp về giáo dục môi trường đã được trao truyền sẽ cùng với các thầy cô giáo và thế hệ tương lai ươm mầm xanh để tạo nên các tác động lâu dài. Các mô hình gồm kết nối chuỗi giá trị tái chế rác thải nhựa và Tổ may Xanh tiếp nối vận hành theo cơ chế thị trường tự vững;

Chân thành cảm ơn các đối tác, cộng đồng đã đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến hành trình này. Hãy cùng nhau giữ cho tình yêu thương và trách nhiệm với môi trường không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là lối sống, là một phần của sự chuyển đổi, xây dựng một Chuỗi Kinh Tế Tuần Hoàn bền vững mà chúng ta tự hào góp phần tạo nên.

———-

Dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ” tài trợ bởi The Coca-Cola Foundation, do UBND Huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) phối hợp thực hiện từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2023.