Vì một Phú Yên xanh – Thực hành “Phú Yên không rác thải”


Chương trình “Phú Yên Không rác thải” xác định 3 hợp phần chính:

  • Từ chối: Cung cấp giải pháp kỹ thuật đóng gói thay thế, hướng dẫn chuẩn bị cơ sở cho lệnh cấm sử dụng nhựa một lần ở Phú Yên năm 2030
  • Giảm: Giảm lượng rác thải đổ ra bãi chôn lấp hoặc bỏ lại hệ thống thu gom hiện tại
  • Tái sử dụng và Tái chế: Tạo điều kiện phát triển và tăng cường các giải pháp tái chế hiện đang ở “giai đoạn thử nghiệm”

Các hợp phần hướng tới mục tiêu:

  • Từ chối: Mở đường cho việc loại bỏ nhựa sử dụng một lần ở tỉnh Phú Yên
  • Giảm: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thu gom rác thải trên địa bàn Thành phố Tuy Hoà
  • Tái sử dụng và Tái chế: Phát triển những giải pháp tái chế khả thi trên các địa điểm công cộng thí điểm

Có thể là hình ảnh về 13 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CRANHTHON HỘI THẢO đóng vai trò như một cánh tay nối dài kết nối giữa các bên tham gia hội thảo có một môi trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cƠ hội kết nối mở rộng hoạt động và cùng nhau đóng góp các tưởng, dự án nhằm hướng tới một Phú YênXanh Sạch Đẹp vào năm 2025. PHU YEN ZERO WASTE'

Cũng nằm trong khuôn khổ hội thảo, các chuyên gia đến từ Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub), Viện Phát triển Môi trường và Năng lượng (IDE-E), ENDA Vietnam, PIH Vietnam, IRD Vietnam, một số trường đại học, tổ chức hoạt động lĩnh vực môi trường đã chia sẻ một số nội dung liên quan đến việc thúc đẩy giảm thiểu rác thải nhựa; lộ trình giảm thiểu nhựa dùng một lần tại chợ và khu vực kinh doanh lưu trú du lịch; kết quả đánh giá về mạng lưới thu gom không chính thức và chuỗi tái chế hiện tại; các cơ hội được xác định để tăng lượng nhựa tham gia vào chuỗi tái chế; mô hình thí điểm thu gom rác thải tại chợ; hoạt động ủ phân compost; mô hình sản xuất nước tẩy rửa sinh học…

Thông qua đó, hội thảo đóng vai trò như một cánh tay nối dài kết nối giữa các bên tham gia có một môi trường chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội kết nối mở rộng hoạt động và cùng nhau đóng góp các ý tưởng, dự án nhằm hướng tới một Phú Yên Xanh – Sạch – Đẹp vào năm 2025.