TUYỂN DỤNG TƯ VẤN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU VIDEO TẬP HUẤN KHOA HỌC CÔNG DÂN

Thông tin chi tiết: https://bit.ly/3ww4KDD
Thời gian nộp hồ sơ: 25/08 – 12h 31/08/2022

————-

Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) có kế hoạch xây dựng chương trình và tài liệu video tập huấn khoa học công dân giúp tài liệu hoá các kiến thức về các phương pháp khoa học công dân và chia sẻ rộng rãi kiến thức tới cộng đồng.

CÔNG VIỆC DỰ KIẾN
Tư vấn sẽ hỗ trợ GreenHub xây dựng chương trình và tài liệu video khoá tập huấn khoa học công dân giúp tài liệu hoá các kiến thức về phương pháp khoa học công dân và chia sẻ rộng rãi kiến thức tới cộng đồng.
• Đề xuất và thực hiện các nội dung của bộ tài liệu giới thiệu và khung chương trình tập huấn.
• Đề xuất và thực hiện các nội dung, quay phim và dựng video tập huấn về các phương pháp khoa học công dân (video định dạng Full HD, có phụ đề tiếng Anh).
• Đề xuất và thực hiện bộ câu hỏi đánh giá học tập.
• Thiết kế chứng chỉ tập huấn (online).

YÊU CẦU
– Tư vấn tham gia là các cá nhân/tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực lên kịch bản, quay và dựng phim, tài liệu tập huấn.
– Có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn về lĩnh vực môi trường nói chung và quản lý rác thải nhựa nói riêng là một lợi thế.
– Có kinh nghiệm tài liệu hoá các khoá tập huấn, triển khai e-learning là một lợi thế.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN
– Đề xuất nội dung thực hiện (đối với nhóm/cá nhân, cần có chữ ký người thực hiện; đối với đơn vị tư vấn cần có chữ ký của đại diện đơn vị và đóng dấu) và Bảng dự toán kinh phí.
– Hồ sơ năng lực của của đơn vị tư vấn hoặc CVs của tư vấn.

——————————–
📭 Email nộp hồ sơ: nhi.phamphuong@greenhub.org.vn
⏰ Hạn nộp hồ sơ: 12h ngày 31/08/2022