Phú Yên Zero Waste – IDE-E 2022-2024

Tên dự án:
Phú Yên không rác thải - Ngăn chặn ô nhiễm nhựa từ nguồn ra biển và giới thiệu nền kinh tế tuần hoàn
Nhà tài trợ:
Viện Phát triển Môi trường và Năng lượng
Đối tác:
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên
Công ty Môi trường Đô thị tỉnh Phú Yên
Địa điểm:
Tỉnh Phú Yên
Thời gian:
(04/2021 - 04/2023)
Các mục tiêu:
Dự án sẽ (A) tạo điều kiện cho việc thiết lập khung chính sách thuận lợi (liên kết với Kế hoạch hành động của tỉnh) và hỗ trợ phát triển các giải pháp thực tế để mở đường cho việc loại bỏ nhựa sử dụng một lần vào năm 2030. Dự án sẽ (B) hỗ trợ việc cải thiện và tiết kiệm chi phí của hệ thống thu gom hiện tại ở Tuy Hòa; giới thiệu hệ thống thu gom rác hữu cơ riêng biệt; và làm tăng sự xuất hiện của những người thu đồng nát. Cuối cùng, Dự án sẽ (C) hỗ trợ phát triển hai giải pháp tái chế chất thải hữu cơ, đồng thời củng cố vị thế và cải thiện điều kiện làm việc của những người thu gom đồng nát và các chủ cửa hàng tạp hóa trong chuỗi giá trị hiện có nhờ sự công nhận chính thức của chính quyền địa phương và URENCO. Cả ba mục tiêu đều tuân theo nguyên tắc TỪ CHỐI - GIẢM THIỂU – TÁI CHẾ và cung cấp các thành phần của phương pháp quản lý chất thải tổng hợp theo chiều dọc và chiều ngang.
27 Tháng Ba, 2023

Vì một Phú Yên xanh – Thực hành “Phú Yên không rác thải”

Chương trình “Phú Yên Không rác thải” xác định 3 hợp phần chính: Các hợp phần hướng tới mục tiêu: Cũng nằm trong khuôn khổ hội […]
27 Tháng Ba, 2023

Hội thảo khởi động chương trình “Phú Yên không rác thải” tại Phú Yên

Trong ngày 06/03 vừa qua tại thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên đã diễn ra Hội thảo ra mắt chương trình “Phú Yên Thực hành […]
13 Tháng Ba, 2023

Hội thảo Thúc đẩy các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, giảm đồ nhựa dùng một lần tại Phú Yên

Hội thảo hướng tới quy trình thảo luận chung nhằm tìm giải pháp cho nhựa sử dụng một lần ở Phú Yên, hỗ trợ các nỗ […]