Hội thảo tham vấn xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới hành động vì Nhựa và Sức khỏe

Diễn ra trong ngày 08/11, hội thảo “Tham vấn xây dựng chiến lược phát triển Mạng lưới Hành động Nhựa và Sức khoẻ” đã được tổ chức dưới hai hình thức online và offline với sự tham gia đông đảo của các thành viên mạng lưới. Các thành viên đều là những tổ chức, đơn vị có chung chí hướng, vì sự phát triển xanh của Việt Nam, bao gồm:

 • Viện Chiến lược, Chính sách tài Nguyên và môi trường (ISPONRE)
 • Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub)
 • Trung tâm Nghiên cứu, Tư vấn và Đào tạo về Phát triển địa phương (STG)
 • Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (GIMASYS)
 • Văn phòng Điều phối Quốc gia Mạng lưới Một sức khỏe các Trường Đại học Việt Nam
 • ​Clean Cities Blue Ocean (CCBO)
 • Dow Việt Nam
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh (ICED)​
 • Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN)​
 • Chương trình Đối tác Hành động Quốc gia về Nhựa (NPAP)​
 • Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản (Vifep)​
 • Ban Bảo vệ Môi trường – Tập đoàn Vingroup
 • Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF)
 • Liên minh Không rác thải Việt Nam (Zero Waste Alliance)
 • Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI 360)​
 • Keep Hanoi Clean
 • Trung tâm Xây dựng và Thúc đẩy Phát triển Bền vững​

Sau một ngày xây dựng ý tưởng, chiến lược phát triển tại buổi hội thảo, mạng lưới đã thu về những kết quả đáng mong đợi về một tầm nhìn, giá trị và nhiệm vụ của mạng lưới. Với định hướng tạo một mạng lưới đối tác đi đầu, đồng hành và hợp tác có trách nhiệm, các thành viên tham gia sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin về mô hình thực hành tốt, đóng góp vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách Giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường tiếng nói cho các bên, vì một môi trường sống và tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam.

Các đơn vị, tổ chức tham dự đã cùng nhau chia sẻ các thế mạnh, cơ hội cũng như thách thức, khó khăn của mỗi cá nhân cũng như của cả mạng lưới trong ba năm đầu tiên. Từ đó, hội thảo đã đề ra và phát triển Khung kế hoạch chiến lược chung hoạt động cho mạng lưới.

Kết thúc hội thảo, cảm nghĩ các đơn vị, tổ chức tham gia đều mong chờ các hoạt động sắp tới của mạng lưới. Hơn nữa, các thành viên tham gia cũng mong muốn mạng lưới phát triển chậm mà chắc, trở thành 1 knowledge-hub (trung tâm tri thức), đóng góp vào giảm thiểu rác thải nhựa tại Việt Nam.


Hội thảo được tổ chức theo mục tiêu đảm bảo và đáp ứng các biện pháp phòng dịch hiệu quả