Dự án Vịnh Xanh – USAID

Tên dự án:
Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía bắc Việt Nam
Địa điểm:
Quần đảo Cát Bà, Thành phố Hải Phòng, và Vịnh Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
Thời gian:
24 tháng (31/3/2018-31/3/2020)
Dự án nằm trong Chương Trình Tái Chế Rác Thải Đô Thị (MWRP) được tài trợ bởi Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) thông qua Tập Đoàn Sáng Tạo Phát Triển (DIG). Dự án sẽ được thực hiện thông qua sự hợp tác giữa Tổ chức điều phối chính là Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) và các đối tác cùng tham gia, Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Nuôi trồng và Khai thác Thủy sản bền vững (ICAFIS) và tổ chức Paciffic Environment. Mục tiêu chính của dự án là giảm ô nhiễm nhựa trên biển và hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải tại các khu vực dự án. Dự án nhằm loại bỏ nguồn phao xốp gây ô nhiễm chính ở Quần đảo Cát Bà và Vịnh Hạ Long thông qua nghiên cứu và thí điểm các giải pháp thân thiện môi trường cho vấn đề rác phao xốp trong các công trình nổi ở các khu nuôi thuỷ sản lồng bè. Cộng đồng tại khu vực dự án sẽ được đào tạo và hỗ trợ thực hiện các biện pháp giảm thiểu và quản lý rác thải tốt nhất. Một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng, và các cuộc khảo sát rác thải biển sẽ hỗ trợ dự án tăng cường sự tham gia của cộng đồng, trong việc giảm ô nhiễm nhựa trên biển và tái chế. Chính quyền địa phương tại Cát Bà và Hạ Long cũng sẽ tham gia dự án trong việc vận động chính sách và thúc đẩy thực hiện kế hoạch hành động nhằm giảm rác thải biển trên địa bàn.
6 Tháng Tám, 2020

Đánh giá hiệu quả mô hình sử dụng vật liệu nổi thân thiện với môi trường trong nuôi trồng thủy sản và một số đề xuất lồng ghép vào chính sách giảm thiểu rác thải nhựa

Những năm gần đây, rác thải từ những phao xốp bị vỡ trong nuôi trồng thủy sản lồng, bè trên biển đã làm ảnh hưởng đến […]
21 Tháng Mười Hai, 2019

Giải pháp phao xốp phủ sơn Line-X và chế phẩm sinh học cho vịnh Việt Nam xanh

Nằm trong khuôn khổ dự án Vịnh Xanh (Greenbays) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) trài trợ, Trung tâm Hỗ trợ Phát […]
26 Tháng Ba, 2019

Greenhub: Thí điểm phương pháp giám sát rác thải biển và ô nhiễm nhựa vùng ven biển hỗ trợ công tác quản lý rác thải biển tại Việt Nam

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Phát triển xanh (GreenHub) và Sở Tài nguyên Môi trường […]
26 Tháng Ba, 2019
Lauching ceremony: PAN and GreenBay

GreenHub/Dự án “Mạng lưới hành động giảm thiểu ô nhiễm nhựa” & “Vịnh xanh”: Lễ khởi động

Ngày 21 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường A, Trụ sở liên cơ quan số 4, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng […]
29 Tháng Mười Hai, 2018

GreenHub/Dự án Vịnh Xanh: Thí điểm giải pháp thân thiện với môi trường cho vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản

Trong các cuộc khảo sát về chất thải ven biển được tổ chức gần đây bởi Liên minh Hạ Long – Cát Bà đã cho thấy, các loại […]
24 Tháng Mười Một, 2018

Vịnh Xanh – USAID

Tên dự án: Hướng đến các thành phố kiểu mẫu về quản lý rác thải ở khu vực ven biển phía bắc Việt Nam Địa điểm: […]
30 Tháng Mười, 2018

GreenHub/Dự án Vịnh Xanh: Tập huấn ủ rác hữu cơ – giải pháp hữu ích hỗ trợ giảm và tái sử dụng rác thải cho các hộ gia đình tại Thành phố Hạ Long

Từ các hoạt động kiểm toán rác thải hộ gia đình, tại tại phố Hạ Long, lượng rác hữu cơ thu được chiếm tỷ trọng lớn […]
19 Tháng Chín, 2018

GreenHub/Dự án Greenbays: Kiểm toán rác thải khách sạn, nhà hàng – kết quả bất ngờ cho các nhà quản lý tại Cát Bà, Hải Phòng

Cùng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế là sự gia tăng các vấn đề về rác thải. Rác thải nhựa cũng đang […]