Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương – USAID


Dự án:
Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương(Dự án LSPP)
Địa bàn dự án:
Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam)
Thời gian:
3 năm (01/08/2020 - 31/07/2023)
Nhà tài trợ:
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
Đơn vị thực hiện:
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub – Điều phối)
Viện Chiến lược và Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE)
Trường Đại học Y tế Công cộng – Mạng lưới Một Sức khỏe các trường Đại học Việt Nam (HUPH-VOHUN)
Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (GIMASYS)

Việt Nam là một trong 5 nước phát thải rác nhựa ra môi trường biển nhiều nhất thế giới, thải ra 0.28 – 0.73 triệu tấn mỗi năm. Trên toàn quốc, ô nhiễm rác thải nhựa đang ngày càng nhận được nhiều sự chú ý, tuy nhiên mức độ truy cập kiến thức, hợp tác và năng lực thay đổi nhận thức ở địa phương vẫn còn yếu. Hơn nữa, hiện tại chưa hề có các sáng kiến tập trung hoặc nền tảng số về ô nhiễm nhựa ở Việt Nam cho các bên liên quan tương tác và kết nối, cũng như các giải pháp di động để cung cấp kiến thức sức khỏe môi trường và thông tin đáng tin cậy về cộng đồng rác thải nhựa, hỗ trợ ưu tiên thực hiện các hành động tập thể, tạo ra các nhóm trực tuyến, hoặc chia sẻ các giải pháp cộng đồng. Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” (LSPP) được tài trợ bởi USAID thuộc chương trình “Dự án Các Hoạt động Địa phương Việt Nam vì Sức khỏe Môi trường”, sẽ được thực hiện bởi GreenHub và 03 đối tác (ISPONRE, HUPH-VOHUN, GIMASYS) từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 7 năm 2023. .

Mục tiêu chung của dự án là nhằm giảm ô nhiễm nhựa thông qua các hành động địa phương, huy động sự tham gia của các bên liên quan, cộng đồng và cá nhân, tập trung vào: 1) nhận thức về vấn đề sức khỏe môi trường, 2) các vấn đề địa phương và thông tin, dữ liệu tại địa phương để vận động chính sách, 3) chính sách, 4) các sáng kiến kinh doanh liên quan, 5) truyền thông (kết hợp phương pháp truyền thống và hiện đại).

Tập trung vào:
Mục tiêu 1: Tăng cường năng lực của các đối tác địa phương; kết nối với các bên liên quan, cơ quan nhà nước và các đối tác nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm nhựa và ảnh hưởng của ô nhiễm nhựa đến sức khỏe;
Mục tiêu 2: Tăng cường năng lực địa phương để xây dựng, truy cập và sử dụng dữ liệu từ dự án để cung cấp thông tin và đóng góp xây dựng hoặc thực hiện chính sách đối với các vấn đề rác thải, ô nhiễm nhựa tại địa phương và tác động của ô nhiễm đến sức khỏe.

23 Tháng Tám, 2021

Thực hành Giảm nhựa và rác thải

Về thực hành, người dân đã có ý thức về việc phân loại rác. Tuy nhiên, việc này được đánh giá chưa tốt và có sự […]
16 Tháng Tám, 2021

05 lý do nên tham gia cuộc thi Plastic Talk

Bạn có năng khiếu về làm video, thiết kế poster, chụp ảnh, vẽ tranh, hay làm podcast? Dịch Covid đang “cho” bạn khá nhiều thời gian […]
14 Tháng Tám, 2021

Xem phim và Thảo luận “The Story of Plastic”

Chiều nay, ngày 14 tháng 08, sự kiện Chiếu phim và Thảo luận “The Story of Plastic” đã thu hút hơn 84 người theo dõi, nhận […]
12 Tháng Tám, 2021

Chương trình tập huấn: Truyền thông vận động chính sách về nhựa – ảnh hưởng đến sức khỏe.

Trong hai buổi sáng và chiều ngày 12 tháng 8, Hội thảo mang đến những kiến thức liên quan tới hiện trạng nhựa và rác thải […]
7 Tháng Tám, 2021

Chiếu phim và Thảo luận Trực tuyến “The Story of Plastic”

Xin chào! Bạn có muốn hẹn hò với GreenHub vào thứ bảy tuần sau? Nếu bạn là người quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, Nếu […]
15 Tháng Bảy, 2021

Phát động cuộc thi “Plastic Talk – Khi nhựa lên Tiếng”

1. Bối cảnh cuộc thi Sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, quá trình đô thị hoá và thay đổi lối sống ở Việt Nam đã […]
9 Tháng Bảy, 2021

Chính thức hợp tác cùng VSF trong Chương trình “Kết Nối Xanh – We Connect for Green”

Ngày 6/7 vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong chương trình “Kết Nối Xanh […]
5 Tháng Tư, 2021

Hiện trạng quản lý rác thải nhựa tại Việt Nam

Khi nhắc đến việc quản lý rác thải hoặc tái chế, chắc chắn bạn nghĩ ngay đến những đất nước như Nhật Bản hay Đức,… Theo […]