Tin tức thời sự

20 Tháng Sáu, 2018

KIỂM TOÁN RÁC THẢI CÔNG CỤ QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐẮC LỰC TẠI HẠ LONG – PHẦN 2 – KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Sau mỗi ngày, lượng rác vô cơ tại 58 hộ gia đình sẽ được tập kết tại địa điểm quy định, nhóm khảo sát cùng các […]