Permaculture

16 Tháng Năm, 2022

Thiết kế cuộc sống của bạn dựa trên các nguyên tắc Permaculture (Phần 5): Sử dụng và coi trọng các nguồn tài nguyên tái tạo

Trong thế giới tự nhiên, hiếm có trường hợp một hệ sinh thái sử dụng hết tài nguyên, để lại một khu vực cạn kiệt và […]
9 Tháng Năm, 2022

Thiết kế cuộc sống của bạn dựa trên các nguyên tắc Permaculture (Phần 4): Áp dụng quy tắc với bản thân và chấp nhận phản hồi

Dành thời gian để tự điều chỉnh bản thân và chấp nhận phản hồi về những gì mang đến hiệu quả hoặc không hiệu quả là […]
2 Tháng Năm, 2022

Thiết kế cuộc sống của bạn dựa trên các nguyên tắc Permaculture (Phần 3): Thu hoạch thành quả

Trong phần tiếp theo của series này, chúng ta sẽ áp dụng nguyên tắc permaculture để thu hoạch thành quả trong lối sống mà bạn mong […]
25 Tháng Tư, 2022

Thiết kế cuộc sống của bạn dựa trên các nguyên tắc Permaculture (Phần 2): Hấp thụ và lưu trữ năng lượng

Trong phần 2 của series “Thiết kế cuộc sống dựa trên các nguyên tắc Permaculture”, chúng mình sẽ thảo luận sâu hơn về quá trình hấp […]