News

23 August, 2021

Business training for Ha Long Women’s Union

The “circular economy” is currently considered a preeminent economic model, associated with the goal of sustainable development by a closed cycle, limiting the amount of resources […]
21 August, 2021

GreenHub & Goethe Institute – Promising cooperation opportunity for green development

Cooperation activities of GreenHub – Goethe Institute GreenHub is delighted to have signed a collaboration agreement with the Goethe-Institute as part of the International Cooperation on […]
18 August, 2021

Những loại thực phẩm, rau củ có thể trồng tại nhà

Trong thời gian giãn cách này, chắc hẳn bạn cảm thấy chán nản vì xung quanh cũng chỉ có 4 bức tường, không thể đi đâu […]
15 August, 2021

[/HēRōS/: ZERO – ANH HÙNG 0] Chị Lương Ngọc Trâm – Pun Coffee cùng mô hình cà phê xanh

Trong tiếng người đồng bào Vân Kiều, từ Pun có nghĩa là say hương thơm, và trong tiếng Thái, từ Pun còn có nghĩa là hạnh […]